ΔΟΕ: Υλοποίηση της απόφασης για απεργία - αποχή. Σχέδιο κειμένου για μη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών

Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2017 21:17 Ανακοινώσεις - ΔΟΕ
Εκτύπωση

Δείτε:

εδώ την ανακοίνωση

εδώ το σχέδιο κειμένου