Ξεκίνησε η υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος "σχολικά γεύματα στο Πέραμα"

Σάββατο, 20 Φεβρουάριος 2016 17:01 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ την εγκύκλιο

εδώ τις οδηγίες εφαρμογής