Ο Νόμος για την επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο. Δείτε το ΦΕΚ

Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος 2016 16:07 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το ΦΕΚ (ισχύει για το Δημόσιο - πλην εκπαιδευτικών). Στο άρθρο 60 οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών.