Τι αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή για τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις Οργανισμών

Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2011 18:37 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την απόφαση (περιλαμβάνονται οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και Σχολικών Επιτροπών)