Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2008

Κυριακή, 05 Ιούνιος 2011 15:10 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την έκθεση όπως κατατέθηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (στις σελίδες 15233 έως 15244 θα δείτε τα σχετικά με το Υπουργείο Παιδείας)