50.000.000 Ευρώ στους Δήμους για "επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων"

Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2018 18:10 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης