Σε διαβούλευση: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 19:37 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το προσχέδιο νόμου