Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις δομές υποστήριξης της σχολικής μονάδας

Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018 18:37 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

εδώ την αιτιολογική έκθεση