Το νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμών όπως εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή

Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2019 17:51 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Κατεβάστε εδώ το σχέδιο νόμου όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής