Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος για το πρόγραμμα σίτισης "σχολικά γεύματα"

Πέμπτη, 09 Νοέμβριος 2017 18:42 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την εγκύκλιο