Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 17:36 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ τις τροποποιήσεις στη νέα Υπουργική Απόφαση

εδώ την Απόφαση του 2011