Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη 2018-2019

Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 13:58 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση

Δείτε:

εδώ την εγκύκλιο

εδώ το έντυπο της αίτησης γονέα

εδώ το έντυπο της βεβαίωσης φοίτησης

εδώ το διαβιβαστικό του σχολείου (υποβολής παιδαγωγικής έκθεσης)