Δημοσιεύθηκαν οι Υ.Α. για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 21:29 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ τις Υ.Α.