Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. παύσης των Σχολικών Συμβούλων και έναρξης λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ

Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018 13:04 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την Υ.Α.