Οι 114 Δήμοι στους οποίους θα εφαρμοστεί από το 2019-2020 η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019 17:39 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση