Σχολικές μονάδες της Π.Ε. που εντάσσονται στις ΖΕΠ. Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 17:55 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση