Τοποθέτηση υπεραρίθμων στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Τρίτη, 31 Μάιος 2011 23:31 Γενικά - Υπηρεσιακές μεταβολές
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το ενημερωτικό του Αιρετού ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου