Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι αποσπάσεων για το 2018-2019

Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 20:31 Γενικά - Υπηρεσιακές μεταβολές
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ την εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (ανακοινοποίηση)

εδώ την εγκύκλιο αποσπάσεων σε Φορείς (ανακοινοποίηση)