Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2019

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2019 13:25 Γενικά - Υπηρεσιακές μεταβολές
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

εδώ τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.