Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2019 20:40 Γενικά - Υπηρεσιακές μεταβολές
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ όλα τα ονόματα που αποσπώνται σε Φορείς του ΥΠΑΙΘ

εδώ στους λοιπούς Φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

εδώ τις αποσπάσεις σε ΔΙΕΚ