Πτυχία ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ τα οποία έχουν - αυτοδίκαια - ισοτιμηθεί με τα πτυχία των ΤΕΙ

Τρίτη, 05 Ιούλιος 2011 23:22 Γενικά - Οι Ενημερώσεις μου
Εκτύπωση

gdimitrakopoulosΜε αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το ποια πτυχία των ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ θεωρούνται ισότιμα των ΤΕΙ παραθέτουμε τη διάταξη του νόμου 1865/89:

«Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές τριών ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων (άρθρο 5, παρ. 1).

Από την παραπάνω διάταξη εμφαίνεται ότι τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί ύστερα από σπουδές τριών ετών ή έξι εξαμήνων θεωρούνται αυτοδίκαια ισότιμα με των ΤΕΙ, άρα οι κάτοχοι αυτών θα  λάβουν τη σχετική μοριοδότηση - εφόσον στη βεβαίωση της Σχολής αναγράφεται η παραπάνω διάρκεια σπουδών. Οι κάτοχοι των πτυχίων που αποκτήθηκαν ύστερα από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών θα λάβουν τη σχετική μοριοδότηση, εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό ισοτιμίας του αντίστοιχου ΤΕΙ.