Σχετικά με την εξαγορά πλασματικών ετών. Ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ

Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 18:32 Νέα - Συνδικαλιστικά
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα