Με αποδοχές οι συνδικαλιστικές άδειες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2017 12:55 Νέα - Συνδικαλιστικά
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το έγγραφο