ΔΟΕ: Επιτρεπτή η συνέχιση της απεργίας - αποχής μέχρι την έκδοση απόφασης του Εφετείου

Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2021 15:18 Ανακοινώσεις - ΔΟΕ
Εκτύπωση

doe

Κατεβάστε:

εδώ την ανακοίνωση της ΔΟΕ

εδώ το γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου