Αποδόθηκε στους Δήμους η Γ' Δόση (2018) λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Δευτέρα, 27 Αύγουστος 2018 13:19 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την κατανομή ανά Δήμο