3.000 Ευρώ για εξοπλισμό ανά σχολική μονάδα που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών. Ολόκληρη η Απόφαση

Κυριακή, 02 Σεπτέμβριος 2018 22:53 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την Απόφαση