Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020 20:46 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση

yp_paideias

Δείτε

εδώ τις αναλυτικές μεταγενέστερες οδηγίες

εδώ τις αρχικές οδηγίες