Με τα χρήματα των σχολείων θα μπορούν οι Σχολικές Επιτροπές να αγοράζουν ηλεκτρονικές συσκευές. Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 10:41 Νέα - Διάφορα
Εκτύπωση

vouli

Δείτε εδώ την ΠΝΠ (άρθρο 27)