Εξαιρούνται 13 Δήμοι από τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για το 2019-2020. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019 13:36 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την Κ.Υ.Α