Εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση για την επιλογή σημαιοφόρων

Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2019 18:38 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση

Δείτε:

εδώ το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (άρθρο 41)

εδώ την Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία όπου υπάρχουν περισσότερα των δύο τμημάτων ΣΤ' Τάξης