Αποδόθηκε στους Δήμους η α' δόση (2020) για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Δείτε την κατανομή ανά Δήμο

Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 21:49 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ την κατανομή ανά Δήμο