Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου

Κυριακή, 08 Ιούλιος 2018 10:54 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου