Αποδόθηκε στους Δήμους η Β' Δόση (2020) λειτουργικών δαπανών των σχολείων (28.050.000 Ευρώ)

Τρίτη, 28 Απρίλιος 2020 12:30 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
ypes
Δείτε εδώ την κατανομή ανά Δήμο