Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΝΠ για τη ρύθμιση των εγγραφών και άλλες διατάξεις

Σάββατο, 02 Μάιος 2020 10:48 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
vouli
Κατεβάστε εδώ την ΠΝΠ (στα άρθρα 35 έως και 39 οι διατάξεις που αφορούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.)