Μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. (2020-2021)

Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 20:32 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση

yp_paideias

Κατεβάστε:

εδώ την ΚΥΑ για Ιδρύσεις, Προαγωγές, Συγχωνεύσεις

εδώ την ΚΥΑ για Καταργήσεις, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις