Εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ α) για κριτήρια τοποθέτησης νεοδιόριστων και β) για άδεια ανατροφής

Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2020 16:53 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση

ypaith

Δείτε: 

εδώ την εγκύκλιο για τα κριτήρια τοποθέτησης

εδώ την εγκύκλιο για την άδεια ανατροφής των νεοδιόριστων