Έγγραφο του Υπουργείου σχετικά με την τήρηση δικαιολογητικών για την απουσία αναπληρωτών λόγω συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις

Σάββατο, 04 Αύγουστος 2018 18:02 Γενικά - Αναπληρωτές
Εκτύπωση
Δείτε εδώ το έγγραφο