Μέχρι την Πέμπτη 30 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής δήλωσης υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πρόσληψη ως αναπληρωτές

Σάββατο, 25 Αύγουστος 2018 08:06 Γενικά - Αναπληρωτές
Εκτύπωση

Δείτε

εδώ την Υ.Α., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

εδώ την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.