Δημοσιεύθηκε (23/7) η πρόσκληση για μόνιμους διορισμούς στην Π.Ε. & Δ.Ε. Εντός 5 ημερών η υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Σάββατο, 24 Ιούλιος 2021 12:14 Γενικά - Υπηρεσιακές μεταβολές
Εκτύπωση

ypaith

 

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση