Αποδόθηκε στους Δήμους η Α' Δόση (2021) λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων

Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος 2021 15:04 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
ypes
Δείτε εδώ την κατανομή ανά Δήμο