Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 15:02 Νέα - Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εκτύπωση
Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης