ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δάσκαλος - Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

  Ακολουθήστε μας και στο facebook (Γιώργος Δημητρακόπουλος, με ελληνικούς χαρακτήρες).   ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα! ς 

Αρχική Σελίδα Οι Ενημερώσεις μου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2016)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2016)

E-mail Εκτύπωση PDF

dimitrakopoulosΣτην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε - για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά - τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ  (2015) για τα "Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.", ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. 

Καλή σχολική χρονιά! (2016-2017)

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα!

 

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Για την αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης 2016-2017 (Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Αισθητική Αγωγή), Πλαίσιο Σπουδών για τα Θρησκευτικά, πατήστε εδώ

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ισχύει η

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2016-2017 ισχύουν:

Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος  Φ.6/1063/ 82763 /Δ1/23-5-2016

Για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών ισχύει η

Φ1/143733/Δ2/7-9-2016, εγκύκλιος

Για το Α.Δ.Υ.Μ. οι εγκύκλιοι:

α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης  (παραμένει στο αρχείο του ιατρού)

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύουν

η Υ.Α. αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008

η Υ.Α. αριθμ. 111526/Δ4/10-9-2010 (τροποποίηση της ανωτέρω)

και η νέα τροποποίηση Υ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016

Για τους κανόνες υγιεινής των κυλικείων ισχύουν:

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Για τη διάθεση προϊόντων από τα κυλικεία ισχύει η

αριθμ. 70776/4-7-2016, ΥΑ (άρθρο 4)

Για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα κυλικεία ισχύει η

αριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οίκ.70288/22-9-2016, εγκύκλιος

Για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. ισχύουν οι

139808/Δ1/31-8-2016, εγκύκλιος

Φ3/1563/185702/Δ1/3-11-2016, διευκρινιστική εγκύκλιος

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2016-17 ισχύει η

92813/Δ1/6-6-2016, εγκύκλιος

Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2016-2017

Ισχύει η εγκύκλιος 87776/Δ1/30-5-2016

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2016-2017 ισχύει η

170596 / ΓΔ4/13-10-2016, εγκύκλιος

Για την Ευέλικτη Ζώνη 2016-2017 ισχύει η

Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016, εγκύκλιος

Για το αντικείμενο της κολύμβησης στη Γ' Δημοτικού ισχύουν:

159897/Δ5/28-9-2016, εγκύκλιος

166515/Δ5/7-10-2016, εγκύκλιος

η υπεύθυνη δήλωση γονέα

η κατάσταση συμμετεχόντων

τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύουν οι:

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)

Για τη μείωση μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύει η

167965/ΓΔ4/11-10-2016, εγκύκλιος

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα τετραθέσια και άνω ισχύει η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 

  Για τα 1/θέσια και 2/θέσια ισχύει η

  Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

  Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

  Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006

  Για την Παράλληλη Στήριξη ισχύουν:

  91409 /Δ3/3-6-2016, εγκύκλιος

  163629/ΓΔ4/4-10-2016, εφαρμοστική του Ν. 4415/16, εγκύκλιος

  έντυπο αίτησης γονέα

  βεβαίωση φοίτησης μαθητή

  Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ 

  ισχύουν:

  ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

  η 152029/Δ1/19-9-2016, εγκύκλιος (οδηγίες για ίδρυση)

  το σχέδιο πρακτικού

  η υπεύθυνη δήλωση γονέα

  το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ

  Για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής ισχύουν οι:

  Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, εγκύκλιος

  Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ, αριθμ. 131024/Δ1/8-8-2016, Υ.Α.

  Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ισχύουν οι:

  αριθμ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016, Υ.Α.

  166913/ ΓΔ4/10-10-2016, εγκύκλιος

  Για την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο ισχύει η:

  Φ1/143059/Δ2/14-9-2015

  εδώ το έντυπο (με το νέο λογότυπο του Υπουργείου)

  Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

  α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

  β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

  γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία

  ισχύει η αριθμ. 130272/Δ1/5-8-2016, Υ.Α.

  Για τη λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

  140510/Δ1/1-9-2016, εγκύκλιος

  Για το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών ισχύει η αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016, Υ.Α.

  Για την αναλογία νηπίων ανά εκπαιδευτικό βλέπε παραπάνω για τα Δημοτικά Σχολεία

  Για την Αγγλική Γλώσσα ισχύουν:

  Οδηγίες για διδακτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό της Αγγλικής Γλώσσας, εγκύκλιος

  Πρόγραμμα Σπουδών για τις Α' και Β' Τάξεις Δημοτικού, Υ.Α.

  Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, Υ.Α.

  Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

  Ισχύουν οι:

  Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

  και η τροποποίηση αυτής Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016, Υ.Α.

  87888/Δ1/30-5-2016, εγκύκλιος

   Φ52/1140/141189/Δ1/2-9-2016  (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

  Φ52/1139/141189/Δ1/2-9-2016 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

  Φ52/1141/141203/Δ1/2-9-2016  (Διαδικασία προμήθειας)

  Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

  Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

  Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

  ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

  Ισχύουν οι:

  Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

  Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

  V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

  Φ.7Α/2635/205091/Δ1/1-12-2016, εγκύκλιος

  Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

  Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

  Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

  VI. Επιλογή σημαιοφόρων

  Ισχύουν:

  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

  Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

  Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

  Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος

  VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)

  Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)

  VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

  Ισχύουν οι:

  Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

  11684/Γ1/10-9-2008

  Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

  180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

  ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

  Ισχύει η εγκύκλιος:

  Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

  Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύουν οι:

  Φ.7/ 549 / 97335 /Γ1/28-8-2012, εγκύκλιος

  Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10

  και η Υ.Α.

  2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)

  ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

  Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

  ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

  Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

  XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

  Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

  XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

  Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

  XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

  Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

  XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

  129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)

  Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017 Y.A. (για επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων)

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

  Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

  Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

  107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

  126807/14-11-2003

  4115/Γ7/16-1-2004

  17485/Γ7/17-2-2004

  36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

  XVIII. Ασφάλεια μαθητών

  Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007

  XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

  Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

  XX. Απουσίες μαθητών

  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

  ΧΧΙ. Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ισχύει η

  137003/Δ1/25-8-2016, εγκύκλιος

  ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

  Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

  ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

  Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

  ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

  Ισχύουν: 

   49181/Γ2/18-5-2005

  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

  ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

  Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

  XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

  Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

  XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία 

  Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

   Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

   353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

   Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

   Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

   Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

   Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

    Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)

    XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

    Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

     Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

     Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  

     Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

      Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)

      Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)

      XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

      Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

      ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

      ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

      Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

      (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2016-2017)

      Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:

      Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010

      Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

      12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος

      ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

      Ισχύουν:

      24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

      και η τροποποίησή της

      31636/9-9-2015

      Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

      190677/Δ5/10-11-2016, εγκύκλιος

      2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

      2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

       

      Κατεβάστε:

      εδώ το Π.Δ. 79/2017 (Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων) 

      εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

      και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

      2003-64 

      2003-1809 

      2005-470 

      2005-1461 

      2007-2487 

      2010-1180

      2012-2214 

      2013-2341

      2014_2648

      2015

       
      Διαφήμιση
      Διαφήμιση

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

      

      Διαφήμιση


      Ο Σύλλογός μου

      Δείτε εδώ το παλιό site
      Διαφήμιση

      ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

      Διαφήμιση
      Διαφήμιση

      ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

      εορτολόγιο (σήμερα)
      εορτολόγιο (σήμερα) - by www.eortologio.gr
      www.eortologio.gr

      ΧΡΗΣΤΕΣ ONLINE

      Έχουμε 1365 επισκέπτες συνδεδεμένους

      Δημοφιλή